Raport EBI 11/2019: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. został wyznaczony na 7 listopada 2019 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r. zostaje ustalony na 14 listopada 2019 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji przedmiotowego raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień  30 kwietnia 2018 r.)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu