Raport ESPI 3/2019: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r.  w porównaniu do analogicznych okresów 2018 r. 
 
Przychody z umów z klientami
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 7 669 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: 7 044 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 13 752 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: 12 963 tys. zł
 
Wynik na działalności operacyjnej
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 670 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (803) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 171 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: (1 482) tys. zł
 
Wynik netto
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 556 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (924) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: (57) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. (1 700) tys. zł
 
Zaprezentowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta, zgodnie z którymi włączenie Spółki do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności Emitenta poprzez wykorzystanie efektu synergii m.in. w obszarze kosztów związanych z zakupem licencji, działaniami marketingowymi i sprzedażowymi.
 
Ostateczne wyniki finansowe (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.) zostaną przedstawione w raporcie Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2019 r., którego publikacja zaplanowana jest na 8 sierpnia 2019 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 1/2019). 
 
W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska Pałka- Członek Zarządu