Raport EBI 8/2019: Powołanie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) odwołało wskazanych poniżej członków Rady Nadzorczej Emitenta:
 
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej , 
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej, 
Wiktor Dega – Członek Rady Nadzorczej, 
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej.
 
Jednocześnie w dniu dzisiejszym wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej Marcina Kowalskiego oraz Piotra Orłowskiego. 
 
Następnie ZWZ powołało w niezmienionym składzie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. na nową 3- letnią kadencję.
 
Powyższe działanie miało na celu zrównanie kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta.
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się i jest następujący:
 
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej , 
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej, 
Wiktor Dega – Członek Rady Nadzorczej, 
Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej.
 
Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowiły załączniki do raportów bieżących, w których Emitent informował o powołaniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo, aktualne życiorysy członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stopklatka-sa.pl w zakładce O FIRMIE / WŁADZE SPÓŁKI.
 
Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)  
 
Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2019
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu