Raport EBI 7/2019: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 24 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowania.

ZWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.).

Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Stopklatka S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2019

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu