Raport EBI 6/2019 (ESPI 1/2019): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):


- termin ZWZ: 24 czerwca 2019 r., godz. 10:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.


Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 24.06.2019 r.

Projekty uchwał ZWZ 24.06.2019 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2019

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2019

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu