Raport EBI 5/2019: Powołanie Zarządu Stopklatka SA na kolejną kadencję

Zarząd Stopklatka SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z Art. 13 ust. 3 i Art. 16 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu oraz w celu wyrównania kadencji pozostałych członków Zarządu Stopklatka SA, podjęła uchwały o odwołaniu Małgorzaty Parczewskiej – Pałki oraz Berka Uziyela z Zarządu Spółki, jednocześnie powołując na nową 3-letnią kadencję wszystkich dotychczasowych członków Zarządu Emitenta.
 
W związku z powyższym skład Zarządu Spółki nie zmienił się i jest następujący:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu,
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu,
Berk Uziyel – Członek Zarządu.
 
Wymienione wyżej uchwały Rady Nadzorczej wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 
Życiorysy członków Zarządu Emitenta stanowiły załączniki do raportów bieżących, w których Spółka informowała o powołaniu poszczególnych członków Zarządu. Dodatkowo, aktualne życiorysy wszystkich członków Zarządu Emitenta dostępne są na stronie internetowej Spółki – 
www.stopklatka-sa.pl, w zakładce O FIRMIE / WŁADZE SPÓŁKI.
 
Podstawa prawna: 
 
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)  
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu