Raport EBI 2/2019: Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że (z przyczyn technicznych) ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2018.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2018 został wyznaczony na 14 marca 2019 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2018 zostaje ustalony na 19 marca 2019 r.

Ewentualne kolejne zmiany dat publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 2/2019

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu