Raport EBI 1/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 r.

  • Raport roczny za rok obrotowy 2018

      - termin publikacji: 14 marca 2019 r.

  • Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

       - termin publikacji: 9 maja 2019 r.

  • Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

      - termin publikacji: 8 sierpnia 2019 r.

  • Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

      - termin publikacji: 7 listopada 2019 r.

Działając zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2019

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu