Raport EBI 24/2018: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2018 r. 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2018 z dn. 24 stycznia 2018 roku termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r. został wyznaczony na 8 listopada 2018 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2018 r. zostaje ustalony na 14 listopada 2018 r.

Ewentualne kolejne zmiany dat publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

 

 

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem  24/2018

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu