Raport EBI 22/2018: Powołanie Członka Zarządu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Berka Uziyel na Członka Zarządu Spółki.
 
Życiorys Pana Berka Uziyel stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Życiorys Berk Uziyel
 
Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu,
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu,
Berk Uziyel – Członek Zarządu.
 
Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
(według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)  
 
Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 22/2018
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu