Raport ESPI 12/2018: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lipca 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 12/2018

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu