Raport ESPI 10/2018: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 10/2018

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu