Raport ESPI 7/2018: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskiwana w Trybie art 19 ust.1 MAR Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Powiadomienie dotyczy zbycia 4.596.203 akcji Spółki (41,14% wszystkich akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.

Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 7/2018

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu