Raport EBI 14/2018: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Agora S.A. z siedzibą w Warszawie oraz od Kino Polska TV S.A. oświadczenia, złożone na podstawie § 17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki o odwołaniu Pana Tomasza Grzegorza Jagiełło, Pana Bartosza Wojciecha Hojki oraz Pana Grzegorza Juliana Kani z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołaniu Pani Katarzyny Woźnickiej, Pana Loniego Farhi, Pana Albera Uziyela oraz Pana Wiktora Degi do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto, Zarząd otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Berka Uziyela.
 
Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
Loni Farhi – Członek Rady Nadzorczej , 
Katarzyna Woźnica – Członek Rady Nadzorczej, 
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej, 
Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Wiktor Dega – Członek Rady Nadzorczej.
 
Życiorysy nowo powołanych członków rady nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.
 
Loni Farhi
 
Katarzyna Woźnicka
 
Alber Uziyel
 
Wiktor Dega
 
Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.).
 
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2018

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu