Raport EBI 13/2018: Zmiany w składzie Zarządu Stopklatka S.A

 
Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Agora S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenie, złożone na podstawie § 13A ust. 3 pkt b Statutu Spółki o odwołaniu Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta i powołaniu Pani Małgorzaty Parczewskiej-Pałki do pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta. 
 
Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
 
Pan Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Pani Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu,
 
Życiorys nowo powalanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Małgorzata Parczewska Pałka
 
Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.).
 
Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 13/2018
 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu