Raport EBI 11/2018 (ESPI 3/2018): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):


- termin ZWZ: 29 czerwca 2018 r., godz. 10:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.


Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl  w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) 

Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29 czerwca 2018 r. 

Projekty uchwał ZWZ 29 czerwca 2018 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2018

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2018

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu