Raport EBI 8/2018: Zmiana terminów publikacji raportów za I i II kwartał 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulegają zmianie terminy przekazania raportów okresowych za I i II kwartał 2018 r.

 

Podane wcześniej w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dn. 24 stycznia 2018 roku terminy publikacji to:

raport okresowy za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

raport okresowy za II kwartał 2018 r. – 9 sierpnia 2018 r.

 

Nowy harmonogram przekazywania raportów okresowych:

raport okresowy za I kwartał 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r.

raport okresowy za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

 

Ewentualne kolejne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2018

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu