Raport EBI 7/2018: Raport miesięczny Stopklatka S.A. za marzec 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za marzec 2018 r.

Raport za marzec 2018 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2018

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu