Raport EBI 2/2018: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 r.

• Raport roczny za rok obrotowy 2017
- termin publikacji: 7 marca 2018 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 15 maja 2018 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 9 sierpnia 2018 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 8 listopada 2018 r.

Działając zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.
Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 2/2018

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu