Raport ESPI 4/2017: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r.  w porównaniu do analogicznych okresów 2016 r.

Przychody ze sprzedaży:
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r.: 7 405 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2016 r.: 7 907 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.: 13 499 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 r.: 13 958 tys. zł

Wynik netto:
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r.: (96) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2016 r.: 187 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.: (1 026) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 r.: (692) tys. zł

Zarząd Spółki informuje, iż największy wpływ na wskazane wyżej wyniki finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. miały niższe przychody reklamowe, wynikające głównie z niższych cen punktu ratingowego za reklamę w stosunku do ubiegłego roku. Zanotowano również wzrost kosztów (głównie związanych z zakupem contentu).

Emitent informuje także, iż udział w rynku Stopklatki TV za I półrocze 2017 r. utrzymał się na stabilnym poziomie. Wskaźnik ten w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. wyniósł 1,02% w grupie komercyjnej, co stanowi 2% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

Ostateczne wyniki finansowe (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.) zostaną przedstawione w raporcie Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2017 r., którego publikacja zaplanowana jest na 10 sierpnia 2017 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 1/2017). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dane dotyczące okresów porównawczych z 2016 r. uwzględniają korektę bilansów otwarcia. Szczegóły korekty zostaną podane we wskazanym wyżej raporcie kwartalnym.

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2017

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu