Raport EBI 13/2017: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 428 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, w załączniku do niniejszego raportu przekazuje odpowiedzi Spółki na wniosek oraz pytania przedstawione przez akcjonariusza Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja 2017 r.

Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) 

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 13/2017


Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu