Raport EBI 8/2017 (ESPI nr 2/2017): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):


- termin ZWZ: 30 maja 2017 r., godz. 10:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.


Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl  w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30 maja 2017 r. 

Projekty uchwał ZWZ 30 maja 2017 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2017

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2017

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu