Raport EBI 1/2017: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2017 r.

• Raport roczny za rok obrotowy 2016
- termin publikacji: 9 marca 2017 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 8 maja 2017 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 10 sierpnia 2017 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 6 listopada 2017 r.

Działając zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2017

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu