Raport ESPI 4/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu („NWZ”) Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r.

1)    Nazwa akcjonariusza: Agora S.A. 
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.596.203
Liczba głosów na NWZ Spółki: 4.596.203
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 49,77 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,14 %

2)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska S.A. 
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.585.109
Liczba głosów na NWZ Spółki: 4.585.109
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 49,65 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r. łącznie reprezentowanych było 9.235.208 akcji, co stanowi 82,67 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 11.171.260.

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu