Raport EBI 36/2016: Raport miesięczny Stopklatka S.A. za sierpień 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za sierpień 2016 r.

Raport Spółki za sierpień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 36/2016
 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu