Raport EBI 33/2016: Aktualizacja raportu bieżącego EBI nr 27/2016

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 27/2016, opublikowanego w dniu 21 czerwca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 sierpnia 2016 r., podjął decyzję, iż ze względu na kwestie techniczne portal Stopklatka.pl zostanie przekształcony w oficjalną stronę kanału Stopklatka TV wraz z końcem sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 33/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu