Raport EBI 30/2016: Aktualizacja raportu bieżącego EBI nr 29/2016

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 29/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2016 r. powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki, działającą na podstawie §13A ust. 5 Statutu Spółki, uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Emitenta Pana Bogusława Kisielewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.

W związku z powyższym poszczególne funkcje w Zarządzie Emitenta sprawują:

•    Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
•    Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu

Życiorys Pana Bogusława Kisielewskiego został podany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym EBI nr 29/2016.

Podstawa prawna: 

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 30/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu