Raport ESPI 2/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 27 czerwca 2016 r. 

1)    Nazwa akcjonariusza: Agora S.A. 
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.596.203
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 4.596.203
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 49,79 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,14 %

2)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska S.A. 
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.585.109
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 4.585.109
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 49,67 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. łącznie reprezentowanych było 9.231.776 akcji, co stanowi 82,64 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 11.171.260.

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu