Raport EBI 27/2016: Przekształcenie modelu funkcjonowania portalu Stopklatka.pl

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie przekształcenia modelu funkcjonowania portalu Stopklatka.pl („Portal”). 

Zgodnie z powyższą decyzją, wraz z końcem lipca 2016 r. Portal stanie się oficjalną stroną kanału Stopklatka TV („Kanał”) wspierając tym samym realizację strategii Spółki zakładającą większą synergię telewizji i internetu. Docelowo w Portalu znajdzie się więcej treści związanych z ramówką Kanału.

Zakończenie działalności Stopklatka.pl w dotychczasowej formie oznacza zaprzestanie współpracy z częścią kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za Portal.

Przekształcenie modelu funkcjonowania Portalu pozwoli Spółce ograniczyć koszty, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta.

Podstawa prawna: 

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień
1 października 2013 r.) 

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 27/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu