Raport EBI 24/2016: Aktualizacja raportu bieżącego EBI 19/2016

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2016 z dnia 
12 maja 2016 r., niniejszym informuje, iż łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E Stopklatka S.A. wyniósł 260 957,52 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 104 074,99 zł

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 95 000,00 zł,

d) opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 61 882,53 zł.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 
1 października 2013 r.) 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu