Raport EBI 23/2016 (ESPI nr 1/2016): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):


- termin ZWZ: 27 czerwca 2016 r., godz. 10:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.


Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl  w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.06.2016

Projekty uchwał ZWZ 27.06.2016

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 23/2016

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2016

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu