Raport EBI 19/2016: Koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2016 z dnia
18 stycznia 2016 r., niniejszym informuje, iż łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E Stopklatka S.A. wyniósł 251 082, 49 zł, w tym:

a)    przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 104 074,99 zł
b)    wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c)    sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, 
       z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 95 000,00 zł,
d)    opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 52 007,50 zł.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 19/2016

Podstawa prawna: 

§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień
1 października 2013 r.)  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu