Raport EBI 15/2016: Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. informuje, iż do dnia dzisiejszego tj. 4 kwietnia 2016 r. włącznie, Emitent wykorzystał wszystkie środki pozyskane z emisji akcji serii E Stopklatka S.A. przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego (w szczególności zmniejszenie zobowiązań Spółki). 

Spółka zrealizowała tym samym wszystkie cele emisyjne akcji serii E Stopklatka S.A.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu