Raport EBI nr 12/2016: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Stopklatka S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2016 r. złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW 4 641 304 (czterech milionów sześciuset czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikoway w systemie EBI pod numerem 12/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu