Raport EBI nr 9/2016: Raport miesięczny Stopklatka S.A. za styczeń 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za styczeń 2016 r.

Raport Spółki za styczeń 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 9/2016


Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu