Raport EBI nr 6/2016: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2016 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie §17A ust. 4 Statutu Spółki podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Berka Uziyel.

W związku z powyższym poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

•    Berk Uziyel – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
•    Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej;
•    Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej;
•    Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej;
•    Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej;
•    Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto Emitent informuje, że życiorys Pana Berka Uziyel został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) 

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu