Raport EBI nr 5/2016: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2016 r. Pani Berrin Avcilar złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2016 r., godz. 12:01. Pani Berrin Avcilar nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.

Ponadto w dniu 21 stycznia 2016 r. Emitent otrzymał oświadczenie od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, w sprawie powołania Pana Berka Uziyel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2016 r., godz. 12:02 Życiorys Pana Berka Uziyel stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

  • Berk Uziyel – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 21 stycznia 2018 r.,
  • Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
  • Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
  • Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
  • Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
  • Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
(według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)


Załączniki:

Życiorys Pana Berka Uziyel

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 5/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu