Raport EBI nr 1/2016: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2016 roku:

• raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku 
- termin publikacji: 11 lutego 2016 r.

• raport roczny za rok obrotowy 2015 
- termin publikacji: 7 marca 2016 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2016 roku 
- termin publikacji: 5 maja 2016 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2016 roku 
- termin publikacji: 11 sierpnia 2016 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2016 roku 
- termin publikacji: 4 listopada 2016 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska –  Członek Zarządu