Raport ESPI nr 7/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 7 grudnia 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2015 r. 

1)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A. 
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2.680.152
Liczba głosów na NWZ Spółki: 2.680.152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 42,19 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

2)    Nazwa akcjonariusza: Agora S.A. 
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2.680.152
Liczba głosów na NWZ Spółki: 2.680.152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 42,19 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

3)    Nazwa akcjonariusza: Hakan Atlan 
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 972.006
Liczba głosów na NWZ Spółki: 972.006
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 15,30 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 14,89 %

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 7 grudnia 2015 r. łącznie reprezentowanych było 6.352.875 akcji, co stanowi 97,29 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 6.529.956.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 7/2015

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu