Raport ESPI nr 2/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
w dniu 23 czerwca 2015 r. 

1)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A. 
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.680.152
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 2.680.152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 50,00 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

2)    Nazwa akcjonariusza: Agora S.A. 
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.680.152
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 2.680.152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 50,00 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04 %

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r. łącznie reprezentowanych było 5.360.304 akcje, co stanowi 82,09 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 6.529.956.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2015

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu