Raport EBI nr 16/2015: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 23 czerwca 2015 roku wraz z wynikami głosowania.


ZWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.


Jednocześnie Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że ZWZ Stopklatka S.A. na podstawie uchwały nr 21 dokonało zmian w statucie Spółki w zakresie art. 14A ust. 1. Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony w uchwale nr 22 ZWZ Emitenta.  


Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)  

Załączniki:

Uchwały ZWZ Stopklatka S.A. 23.06.2015 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2015

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu