Raport EBI nr 15/2015: Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za maj 2015 r.

Raport miesięczny Spółki za maj 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".
 
Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2015


Osoby reprezentujące Spółkę:

·       Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

·       Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu