Raport EBI nr 13/2015: Raport miesięczny Stopklatka S.A. za kwiecień 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za kwiecień 2015 r.
 
PDFRaport miesięczny Stopklatka S.A. za kwiecień 2015 r.
 
Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".
 
Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 13/2015


Osoby reprezentujące Spółkę:

·       Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

·       Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu