Raport EBI nr 11/2015: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2015 r. Pan Piotr Reisch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 6 maja 2015 r., godz. 10:00. Pan Reisch nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

 

Ponadto 6 maja 2015 r. Emitent otrzymał oświadczenie od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, w sprawie powołania Pani Berrin Avcilar do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 6 maja 2015 r., godz. 10:01. Życiorys Pani Berrin Avcilar stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:

 

a) Zarząd Stopklatka S.A.:

• Pan Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,

• Pani Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.;

 

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:

• Pani Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 6 maja 2017 r.,

• Pan Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,

• Pan Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,

• Pan Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,

• Pan Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,

• Pan Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.

 

PDF Życiorys Berrin Avcilar

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2015


Osoby reprezentujące Spółkę:

·       Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

·       Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu