Raport EBI nr 4/2015: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2015 roku:

• raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
- termin publikacji: 12 lutego 2015 r.

• raport roczny za rok obrotowy 2014
- termin publikacji: 9 marca 2015 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
- termin publikacji: 7 maja 2015 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
- termin publikacji: 12 sierpnia 2015 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
- termin publikacji: 5 listopada 2015 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 4/2015

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu