Raport ESPI nr 19/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2014 r. („NWZ”).

1) Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2 680 152
Liczba głosów na NWZ Spółki: 2 680 152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 49,81%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%

2) Nazwa akcjonariusza: Agora S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2 680 152
Liczba głosów na NWZ Spółki: 2 680 152
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 49,81%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%


Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r. łącznie reprezentowanych było 5 380 304 akcji Spółki, co stanowi 82,39% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.
Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 6 529 956.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 19/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu