Raport EBI nr 50/2014 - Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w dniu 22 grudnia 2014 roku wraz z wynikami głosowania.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)Załączniki:

20141222_Tresc_Uchwal_NWZ_Stopklatka_SA.pdf

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 50/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu