Raport EBI nr 48/2014 (ESPI nr 18/2014) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”):
 

- termin NWZ: 22 grudnia 2014 r., godz. 12:00,
 

- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

 

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna :
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

NWZ_Stopklatka_SA_22_12_2014_ogloszenie.pdf

NWZ_Stopklatka_22_12_2014_projekty_uchwal.pdf

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 48/2014

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 18/2014


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu