Raport EBI nr 47/2014: Raport miesięczny za październik 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za październik 2014 r.
 

 

[załącznik: 201410_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna :
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 47/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu