Raport EBI nr 44/2014: Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za wrzesień 2014 r.

[załącznik: 201409_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]

Podstawa prawna :
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 44/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu